skip to Main Content

20 anys treballant en el món audiovisual i gràfic. Començo com a auxiliar tècnic de vídeo per passar a ser editor i després colorista. Un cop realitzats els estudis de disseny, passo a formar part del departament gràfic de Muntatge de Mozart i després del de Molinare.

Back To Top